Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent, maken wij gebruik van de onderstaande tarieven.
Per zorgverzekeraar zijn contractueel verschillende tarieven vastgelegd. Deze tarieven zijn op te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Wij adviseren u om voorafgaand aan het bezoek bij uw fysiotherapeut uw verzekeringsgegevens en de inhoud van uw polis te controleren met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden van uw behandelingen fysiotherapie. Heeft u eerder in het jaar een behandeling ondergaan bij een andere fysiotherapeut, vermeldt dan het aantal bij uw eerste bezoek. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal gemaakte afspraken.

Het gratis inloopspreekuur is op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.
U kunt zich telefonisch voor het inloopspreekuur inschrijven via de receptie van Fit For Free, locatie De Uithof Den Haag: 0900 3483673 of u aanmelden aan de balie.
De receptiemedewerker zal u op de aanmeldlijst plaatsen en het tijdstip aan u doorgeven.
Er vindt een gesprek plaats over uw klachten, u krijgt tips om uw klachten zelf op te heffen of er vindt eventueel een lichamelijk onderzoek plaats.
Alleen als dat nodig is, kan er een fysiotherapeutische behandelaanpak geadviseerd worden.

 

Tarieven

Code Soort verrichting Fysiotherapie Prijs
1000 Reguliere behandeling 36,50
1001 Reguliere behandeling, aan huis 49,50
1400 Eénmalig onderzoek + verslag huisarts 66,50
1401 Eénmalig onderzoek aan huis + verslag huisarts 79,50
1864 Screening, intake en onderzoek 46,50
1861 Screening, intake en onderzoek aan huis 49,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 46,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing, aan huis 59,50
1974 Massage Particulier 60 minuten 73,-
1975 Massage Particulier 30 minuten 36,50
2000 Medische Training Particulier p.m. 60,-
0001 Rapportage schadeletsel/arbeidsverzuim 175,50
2001

2002

Te late afmelding (tenminste 24 uur)

Niet verschenen op afspraak

36,50

36,50

Eén verrichting heeft een duur van 30 minuten. Het is NIET mogelijk per PIN te betalen.

Als u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.